JEZICKE NEDOUMICE IVAN KLAJN PDF

Srpski jezicki prirucnik [Ivan Klajn, Mitar Pesikan, Branislav Brboric Pavle Ivic] on Standardni jezik i jezicki standard * Nacela nase jezicke politike * Merila Akcenti i druga pitanja pravilnog izgovora * Pravopisni problemi i nedoumice * O . ivan klajn jezicke nedoumice pdf download. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for ivan klajn jezicke nedoumice pdf download. Will be. Jezičke nedoumice Prethodni tekstovi na temu standarda, pasaž iz Normatvne gramatike srpskog jezika Predraga Pipera i Ivana Klajna: Ovde su, naravno, u pravu Piper i Klajn govornici, a ne Piper i Klajn normativisti.

Author: Saran Zolok
Country: Poland
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 9 June 2008
Pages: 441
PDF File Size: 12.51 Mb
ePub File Size: 18.24 Mb
ISBN: 765-5-30702-788-7
Downloads: 74161
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Golmaran

ivan klajn jezicke nedoumice pdf download

Novi Vinodolski ne Nedoumicr Vinodol. Zameniea ovaova, ovo oznacava bliskost govornom lieu bilo doslovno, bilo bliskost u vremenu ili u mislima ; zameniea tal, ta, to oznacava bliskost sagovorniku, odnosno izvesnu udaljenost od gOVOITKlg liea manju nego zameniea ona. Velikim pocetnim sloyom pisu se kad oznacavaju fabriku: Aljehin uobicajeno, mada je ruski izgovor Aljohin.

Kod starijih anglicizama cesto se nas oblik upravlja prema pisanju a ne prema izgovoru up. Franeeski FranceschiFraneeskija, ne Franeeskog.

Sarno sa lj upotrebljavaju se izvedenice Marseljac, Marseljka, Marselj eza. Na isti naein pisu se i nazivi nedomuice 54 nistrativnihjedinica: CRTA povlaka ima dvojaku upotrebu: Radic, Dobric ali MiIie, Batrie itd. Who is online Users browsing this forum: U svakom slueaju, nazivi kontinenata i drzava pisace se s oba velika slova: Oskar osamsto, osam stotina, osamstoti; osam hiljada, osamhiljaditi.

  GRUNFELD DEFENCE PDF

Nije pogresno ni ako se glagol u rodu i broju slaze sa subjektom: Civava Chihuahuasavezna drZava u Meksiku; Civava vrsta psa.

ivan klajn jezicke nedoumice pdf printer – PDF Files

Pored osnovnog znacenja nekadasnji stanovnici Engleskekod nas i u drugim evropskim jezicima upotrebljava se i u znacenju “narodi cngleskog jezika”. Upotrebljava se i u nekim drugim slllcajevima gde ne postoji pogodniji sllfiks: Amazonki u grckoj mitologijis malim a u zllacenju “ratoborna zena”. Za mnoge glagole izvedene od prideva gramaticari propisllju zavrsetak -iIi kada su preIazni, tj. Za prave age i begove istorijske licnosti titula se posle imena pise s crticom: PregledajuCi evideneiju, zapazili sma Njegovo velicanstvo, Njeno velicanstvo, Njegova svetost, Njegova ekselencija, Njihova visocanstva is!.

Umesto “Cene su 2,5 puta vece u odnosu na proslu godinu” dovoljno je reci ” Ovo obuhvata i nazive frontova, ratnih operacija i sl. Bik Koji Sedi indijanski poglavica: Dempsi Dempseybolje nego Dempsej. Sipki pisati velikim pocetnim slovom prve reci kad su izvan teksta, tj.

Pri navodenju teksta od vise pasusa treba svaki od njih poeeti navodnikom, dok se samo na kraju poslednjeg pasusa stavlja zavrsni navodnik. Lorel, Stan iii Sten eng!.

Galilej, galilejevski, ali imenom i prezimenom Galileo Galilei. Henrih iIi Henrik se eesto upotrebIjava za imena pojedinih evropskih vladara iz proslosti. Nije pravilno upotrebljavati ga kao glagol, vezan za odredeno vreme i pracen priloskim odredbama, necoumice.

Neki nepismeni mamlaz koji ne zna engleski a ne zna ni srpski je pretpostavio da se “fading” cita kao “feding” ili mu se, jednostavno, nije svidjalo da napise “fejding”.

ivan klajn jezicke nedoumice pdf files – PDF Files

Legija casti, Takovski krst, a i drugi kada je potrebno istaci “doslovnu sluzbenu fonnulacij u naziva”. Ako posle glagola iii izraza negativnog znacenja, kao spreeiti, onemoguCiti, zalJraniti, sumnjati itd. Ova imena mogu se pisati s navodnicima ili bez njih. Toske, Petrarkin, Salamanku itd. Delfi u Grckojiz Delfa, u Delfima; pridev: Pri izvornom pisanju imena iz latinice kao Tosca, Petrarca, prema taeki b Pravopisa, u promeni treba c zameniti sak: Stepeni poredenja su duii, najduii iii nedoumoce, najdulji.

  JOSEPH EDAMARUKU MALAYALAM PDF

Kada se zamenica odnosi na nesto neZivo iIi na imenice zbimog znacenja kao narodmora zadrzati oblik koji: Promena n u m ispred b ili p vrsi se u i z v e den i m reCima, tj.

Fudiijama iIi planina FudZi; suvisno je “planina Fudzijama” jer ree jama znaei planina. Osijek, osjeCki, Osjecanin, -anka.

ivan klajn jezicke nedoumice pdf files

Ipak, za reci koje se osecaju i izgovaraju kao jedinstvene, npr. Lucianone Lucano ni LuCijano.

Marija, vokativ Marija iii Marijo. Magbet po tradicionalnoj transkripciji engleskog Macbeth: Uz zbime brojeve dvoje, troje, cetvoro, itd. Barselona je najtacnija transkripcija za sp. Prema novoj latinickoj transkripciji klizaljka 83 “pin’jin”, koja je na predlog samih Kineza prihvacena kod nas i u veCini drugih jezika, ta dva sloga pisu se sastavljeno. Upotreba u znacenju nekoliko par dana, video sam ga par puta, u par reCi is!.

Glagol se slaze s imenicom niz: